Under vinterhalvåret arbetar vi på Kaags Mark & Trädgård AB hårt för att röja Bohusläns tak från snö och is som annars riskerar att skada byggnader och förbipasserande. Som licensierade snöskottare enligt Entreprenörföretagens eget utbildningsprogram, Skotta säkert, kan du vara säker på att vi alltid genomför takskottning med största hänsyn till takets konstruktion och allmänhetens säkerhet. Vi utför takskottning med kort varsel och du kan självklart anlita oss för återkommande uppdrag. Vi erbjuder fördelaktiga takskottningsavtal.

För att inte riskera några skador på taken när vi skottar använder vi oss av verktyg och material särskilt utformade för snöskottning i form av plastspadar och gummiklubbor. Vi på DB TAK AB har kapacitet att täcka alla typer av behov, oavsett storlek på byggnaden som behöver röjas från snö.

november 15, 2017