Under flera års tid har jag arbetat med att bygga och planera trädgårdar och parker och jag anser att det inte finns ett bättre arbete. Mitt yrke utövar jag med en enorm passion. Jag har utbildat mig i konsten att planera trädgårdar och parker i flera olika länder.

Kaags genomför allt från planeringen till en färdig trädgård och jag nöjer mig inte förrän det är riktigt bra.